“Утсаар Солонгос хэл” сургалтын онцлог

“Жигэм Солонгос хэл” сургалтын онцлог
:: Мэргэжлийн гадаад хэлний байгууллагын сургалт өөр байдаг. “Жигэм Утсаар Солонгос хэл” сургалт шинэлэг бөгөөд өөр юм.
1. Сонгон суралцах сурах бичиг
Монгол ахуй орчинд тохирсон төвшин бүрээр хичээлийн зорилгын дагуу тохирсон сургалтын арга барил болон агуулгыг багтаасан сурах бичиг юм.
2. Хянан шалгуулсан сурах бичиг
Солонгосын хамгийн шилдэг сургууль болох Сөүлийн их сургуулийн солонгос хэлний багшийн хянан шалгасан сурах бичгээр заах болно. Хянан шалгасан сурах бичгээр илүү үр дүнтэй хичээлийг удирдан явуулах болно.
3. Сургалтын туслах программ
Солонгос хэлийг анх удаа сурах гэж байгаа суралцагчидад зориулсан хялбар сурч болохуйц онлайн сургалтын туслах программ бүтээсэн.
4. Нэгдсэн сургалт
Хэл суръя гэвэл зөвхөн ганц зүйлийг сурч болохгүй. Олон талаас нь суралцах хэрэгтэй. “Жигэм Утсаар Солонгос хэл” –ний сургалт нь ярих, сонсох, унших, бичих, дүрэм, хэл зүй гэсэн цогц хэсгүүдээс бүрэлдсэн хичээлийн төлөвлөгөөгөөр тухайн суралцагч сурах боломжтойгоор зохион гаргасан билээ.
5. 1:1 сонгон суралцах хичээл
Суралцагчийн хүссэн сургалт явуулах арга барилаар хичээл явуулна. Суралцагчийн хандлага, сурах зорилго, сурах хэв загварт зориулан сонгон суралцах боломжтой сургалтыг сурахад боломжтой юм. Хичээлийн өмнө сонгон суралцах хичээлээ сонгох, хүсэх зүйл байвал санал хүсэлтийн самбарт санаалаа үлдээвэл шууд хариулах болно.
6. Сургалт хариуцсан менежер
Суралцагчидад тус бүрд нь сургалт хариуцсан менежир байх ба солнгос хэлний сургалтын явц болон таагүй зүйлс, сонирхсон зүйлс, хичээлийн хөтөлбөр зэргийг хийж өгнө.
7. Шилэгдмэл багш нар
Гадаад хүмүүст зориулсан солонгос хэл заах шилдэг чадвартай солонгос хэлний багшийн үнэмэлэх бүхий хүмүүсээс солонгос хэлний
8. Багш нарын ажиллах байдал
Багш гэрээр бус ажлын байранд хичээлийг явуулснаар чанартай хичээлийг та бүхэнд хүргэх болно.Багш нарын заах арга барилд тогтмол хяналт тавьж сургалтыг сайжруулна.

9. Тасралтгүй судалгаа шинжилгээ
Солонгос хэлний сурах бичиг, туслах сурах бичиг, солонгос хэлний сурах арга барил, багшийн заах арга зэрэг илүү сайжруулсан сургалтыг явуулахын төлөө тасралтгүй судалгаа шинжилгээ хийж байгаа. Тогтмол зохион байгуулдаг багш нарын семнар болон ажлын талаархи хурал хийж улам ихээр сайжруулахын тулд судалгаа хийж байна

 

Үнэлгээний системийн танилцуулга
::Нэгдсэн сургалтын үнэлгээний систем
Төвшин тогтоох тест SLT

What? - Солонгос хэлний мэдлэгийн хэмжүүр болох сонсох, бичих, ярих,

            төрлийн үнэлгээний зарчимд тулгуурлан суралцагчийн хүссэн сэдвээр

            багш болон сурагч гэсэн 1:1 гэсэн зарчмаар явагдана.
When? - Хичээл эхлэхийн өмнө
How? - Хичээл эхлэхийн өмнө 1 удаа 10 минутаар

Явцын үнэлгээ

What? - Нэгдсэн сургалтын системийн дагуу нэг сарын туршид үзсэн зүйлээ давтан дараагийн шат руу ороход зориулагдсан явцын үнэлгээний систем юм. When?- Долоо хоногт хоёр удаа: 8 дахь хичээл
When? - Долоо хоногт хоёр удаа: 8 дахь хичээл, доло хоногт 3 удаа: 12удаагий

 хичээл, долоо хоногт 5 удаа: 20 удаагийн хичээлд явцын шалгалтыг авах болно.
How? - Энэ хугацаанд сурсан зүйлийнхээ талаар 1 удаа 10 минутаар шалгалтыг

              явуулна
      *Хичээлийн явцад үзсэн Level хичээл нь нийт 10 хичээлээс доош байх юм

        бол явцын тестийг авахгүйгээр Level Up Testийг авна.

Төвшин дээшлүүүлэх тест -Level Up Test

What? - Сурах бичгээ бүрэн үзэж дууссаны дараа дараахи төвшин руу дэвшин

      сурахын тулд өмнөх 5 зүйл тус бүрийн дээшилсэн болон төвшин

дээшлүүлэх тест юм.
When? - Нэг төвшиний хичээл бүгд дууссаны дараа
How? - Шат б?рээр 1 удаа буюу 10 минутаар явуулна.
*EPS-KLT сургалт нь Level Up Test авахгүй.

Review сургалт

What? - Level Up Test ийн дүн нь 60+ Monthly Midterm дундаж 30+ирц10 –ийг

тусгаж нийт оноо нь 70 аас бага тохиолдолд дараа шат руу дэвшин суралцахын

            тулд мэдлэг шалгах
When? - Шинэ төвшинд дэвшин суралцахын өмнө
How? - 3 удаа 10 минутын хичээл

 

Customized Class системээр зөвхөн надад зориулагдсан 

 “Утсаар Солонгос хэл” сургалтаас л боломтой юм.

Зөвхөн өөрийн хүссэн багш, өөрийн хүсэж буй хичээлийн хэлбэр, миний

хүсэж буй зэргийг шуууд сонгон суралцах боломжтой. Бусдын хийсэн

хичээлийг даган сурах биш зөвхөн өөрийн хүсэл зорилгодоо тохируулан

гаргасан сургалт юм.
*Сонгон суралцах хичээлийг сонгосон тохиолдолд 1 сарын дараа ямар ч

өөрчлөх боломжгүйг анхааруулъя.

Хариуцсан багшийг сонгох

Багшийн ярьж байгаа хурд болон хичээлийн явцад таны алдааг засаж буй

байдал зэргийг зөвхөн өөртөө тохируулан сонгох боломжтойгоороо надад яг

хичээлээ сонсох боломжтой юм.

Хичээлийн явцыг өөрөө тогтоох нь
Өөрийн шинж чанарт тохируулан сурах бичгийг төв болгон суралцах уу? чөлөөт харилцан яриаг төв болгон суралцах уу гэдгээ өрөө сонгох боломжтой. Нэг өдөрт нэг хичээл сонсож болох ба 1 хичээл үзэж дууссаны дараа дараагийн хичээл үзэх хичээлийн явцыг сонгох боломжтой юм.
Алдааг засах хэлбэрийг сонгох
Өөрийн солонгос хэлний дутагдалтай талыг үнэн зөвөөр сурахын тулд өөрийн засуулахыг хүсэж буй ангилалыг сонгоно уу. Ингэснээр өөрийн солонгос хэлний чадавхийг бүрэн дүүрэн сайжруулах боломжтой юм.
<>

 

 

                      Солонгос хэлний багш

 

>> И Ган Үн багшийн танилцуулга
- Гадаад хүмүүст зориулсан солонгос хэлийг заах

   аргачлал сэдвээр магистерын зэрэг хамгаалсан.
- Санмён их сургууль боловсролын төв- Гадаад

  хэлний төвд япон хэлний багш. (2006.03~2008.08)
- Кимпу их сургуулийн олон улсын боловсролын

   төвд- Солонгос хэлний багш. (2009.01~2009.11))
- Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт-1р түвшин.
- Голцлон заасан хичээл: Дунд шатны солонгос хэл,

   Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд (TOPIK)

    бэлтгэх багш зэрэг.

>> Ким жинсүг багшийн танилцуулга
- Солонгос хэл уран зохиолын анги төгссөн.
- Солонгос хэлний багш бэлтгэх сургалтанд хамрагдаж

    дүүрэгсэн.
- Хятадын Чонду хотын Бинха их сургуульд солонгос

    хэлний багш. (2008.02 - 2008.12).
- Голчлон заасан хичээл: Анхан шатны солонгос хэл,

    Солонгос хэлний дүрэм зэрэг.

>> И Ган Ил багшийн танилцуулга
- Бизнес удирдлагын анги төгссөн.
- Солонгос хэлний багш бэлтгэх сургалт төгсөж

   дүүргэсэн.
- Солонгост амьдарч буй гадаадын иргэдэд

  зориулсан солонгос хэлний багш бэлтгэх сургалт

   төгсөж дүүргэсэн.
- Гадаад иргэдийн хүслэн төвд: Солонгос хэл боловсролын

 хэлтсийн дарга болон солонгос хэлний багш.

  (2006.03~одоо)
  Солонгос хэлний багш. (2007.07~2007.08)
- Солонгос хэлний багш. (2007.07~2007.08)
- Солонгос хэлний дамжаа- Солонгос хэлний

    боловсрол төлөвлөлт. (2009.03~2009.05)
- Голчлон заасан хичээл- Анхлан суралцагчийн

  солонгос хэл,Бизнес солонгос хэл зэрэг.

>> Шинхэгён багшийн танилцуулга
- Хятад хэл уран зохиол ба солонгос соёл мэдээллийн

   анги төгссөн. (2004.3~2008.2)
- Эзэмшсэн үнэмлэх- Солонгос хэлний багшийн

    үнэмлэх 2-р зэрэг.
- Хятад хэлний төвшин тогтоох шалгалт HSK 6-р төвшин

   Ажлын туршлага.
- Ажлын туршлага- Хятадын Бээжин хотын Шингюү

  гадаад хэлний ахлах - сургуульд солонгос хэлний

  багшаар   ажиллаж байсан. (2008.02~2009.07)
- Голчлон заасан хичээл- Анхан шатны солонгос хэл,

   Солонгосын соёл.

                                                                                       (출처-surbasur.com)
start=-37 , cViewSize=50 , cPageCount=1

13 сэтгэгдэл:

null
yrtaa (зочин)

sain bny bi solongos hel syrahig husej bn,yaj holbogdoh be

Өлзийжаргал (зочин)

Амар сайн байна уу? Би Солонгос хэл сурахыг сонирхож байна яаж холбоо барих вэ?

zulaa (зочин)

hi bi solongos hel surah gesen ymaa. yaj holboo barih we?

ays (зочин)

ene ih dajgui yumaa/
yaaj holboo barih vee?
e mail bichvel ih sain bn aa!
bayrlalaa

moogii (зочин)

sain baitsgaanuuu bi solongos hel surah gsn yum yaj holboo barih uu thanks

bayaraa (зочин)

hi, yu baitsgaanaa, solongos hel surah ermelzeltei zaluuchuud bid tanaihtai yaj holbogdoh we

gaaya (зочин)

ene olon asuultand hariult ogoldoo yaj holboo barih bairshiln haana we?

sodoo (зочин)

solongos hel surah sonirholtoi tul yaj holboo barih be

tuvshee (зочин)

holboo barih utsaa bichdeggui ymuu? bairshilaa bas

oyuntsetseg (зочин)

sain bnuu ene surgalt odoo yavagdaj bgaa ymuu bi surgulia tugsuud 7jil bolj bn ajil bagshilsan odoo uur ajil hiij bgaa gvnzgii shataar surmaar bn huduu ajildag blhoor bolohuu yarimaar bn odoo helee martaj bn e-mail bichvel bayarlana hariu hariu hvsey

Баасанжахгал (зочин)

snuu bi solongos helig mash hurdan hugatsaand surmar bn. nadad tuslaach erged hariu zawal medegdeerei

Зочин

yaj holbogdoh we

Нандинцэцэг (зочин)

сайн байн уу би солонгос хэл сурах гэсэн юм аа яаж холбогдох уу

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)